Agrarisch

Bedrijfsruimte Sint Maarten

Voor de firma Goudsblom hebben wij in 2014 een uitbreiding gebouwd aan de bestaande bedrijfsruimte. Er was behoefte aan een nieuwe opslagruimte voor aardappelen met laadkuil (totale uitbreiding aan bedrijfsgebouwen ca. 2800 m2). Aan weerszijden van de nieuwbouw zijn deuren gemaakt zodat natuurlijke trek ontstaat, voor het drogen van de aardappelen. Om boven het platte dak van 5m uit te komen was een goothoogte van 8m nodig.